Het wapperen van een vlag (numeriek bekeken)

Uit een eenvoudig experiment blijkt dat een vlag in een zachte bries min of meer stil hangt, terwijl hij gaat wapperen als de windsnelheid toeneemt.
zachte bries hogere windsnelheid
Dit experiment laat zien dat de stroming langs de vlag van karakter verandert. De rustige stroming wordt een laminaire stroming genoemd en is redelijk goed voorspelbaar en berekenbaar. Bij een snelle luchtstroming wordt de stroming turbulent. Tot op heden is het niet mogelijk om turbulente stromingen, die optreden bij alledaagse gebeurtenissen (luchtweerstand auto, vliegeigenschappen van een vliegtuig), met de computer door te rekenen.

Hieronder zien we de stroming rond een cylinder voor verschillende snelheden.De stroming voor een lage snelheid.De stroming voor een hoge snelheid. Klik op het plaatje om een video van de stroming te zien.

Deze stromingen zijn berekend met een software pakket ontwikkeld bij de faculteit Technische Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Met opzet is alleen de stroming om een cylinder bekeken. De vlag is weggelaten omdat dit de berekening behoorlijk zou vertragen. De stroming, die we zien is nog laminair, maar is een tussenstap op weg naar een volledig turbulente stroming. Ook in de berekende stroming zien we dat bij een lage snelheid de stroming niet verandert in de tijd en lijkt op de stroming langs een vlag in een zachte bries. Als de snelheid opgevoerd wordt blijkt dat de stroming hetzelfde blijft, dit lijkt in tegenspraak met de werkelijkheid. Als er echter een kleine verstoring in de stroming voor de cylinder aangebracht wordt, krijgen we een stroming met wervels (zoals getoond in de video). We zien dat het probleem nu meer dan een oplossing heeft: een instabiele stationaire stroming en een stabiele instationaire stroming.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de numerieke wiskunde introductie of de home page van Kees Vuik.

Laatst aangepast op 26-05-2000 door Kees Vuik