English
Toevoegen zoutmigratie aan simulatieprogramma voor grondwaterstroming

Esther van Baaren

Plaats van afstuderen:
Royal Haskoning
Hoofdweg 490
3067 GK Rotterdam

start van afstuderen: augustus 2006

In december 2006 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in juni 2007 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Inleiding

Triwaco is een pakket voor hydrologische modelsimulaties. De grondslag werd ongeveer 30 jaar geleden gelegd door een verzameling programma's voor grondwaterstroming. Sindsdien is de functionaliteit uitgebreid en is een grafische gebruikersschil toegevoegd voor beheer en bewerking van de in- en uitvoergegevens. Het pakket is opgezet en wordt continu verder ontwikkeld door Royal Haskoning en wordt gebruikt bij waterleidingbedrijven, waterschappen en instituten in binnen en buitenland.


Triwaco biedt een geintegreerde model omgeving voor onverzadigde, verzadigde, drainage/infiltratie en oppervlaktewater stroming.
De grondwatersimulator is geschikt voor specifieke omstandigheden in Nederland en houdt ondermeer rekening met verschillen in dichtheid door variaties in het zoutgehalte van het grondwater. De simulator kan echter niet berekenen hoe de dichtheid verandert in de tijd doordat het zout met de grondwaterstroming mee verplaatst. Er is echter wel behoefte aan de mogelijkheid om dit goed te kunnen voorspellen, bijvoorbeeld door de verwachte zeespiegelrijzing.


Toename van het grondwaterpeil na de eerste instroom in de dam (Omaruru, Namibia).

Technische achtergrond

Triwaco schematiseert de ondergrond op basis van geologische lagen. De laterale grondwaterstroming wordt per laag berekend via een eindige-elementenbenadering op basis van driehoekige elementen. De verticale uitwisseling tussen de lagen is met eindige differenties geformuleerd. Het kan beschouwd worden als een veralgemeniseerde Poisson vergelijking in twee dimensies, waarbij het rechterlid de uitwisseling met onder- en bovenliggende lagen en de bergingsterm bij tijdsafhankelijke simulaties bevat. Deze gemengde eindige- elementen- en -differentiebenadering voldoet goed voor grondwaterstroming.

Het is de vraag of deze benadering ook geschikt is voor het berekenen van zoutmigratie in het grondwater. Daarom onderscheiden we twee stappen: De Triwaco-simulatieprogramma's zijn geschreven in Fortran, voornamelijk -77 met uitbreidingen van Fortran90 en enkele extensies voor aanroepen van de Windows API.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik