English
Een model voor spanning precipitatie in legeringen gebruikmakend van een deeltjes grootte verdelingsfunctie

Dennis den Ouden

Dagelijks begeleider: Fred Vermolen
Plaats van afstuderen:
Technische Universiteit Delft

start van afstuderen: Januari 2009

In april 2009 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in december 2009 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Legeringen, zoals aluminium of staallegeringen, bevat een groot aantal legeringselementen. Deze elementen zijn toegevoegd om de eigenschappen van de metalen producten te verbeteren. Omdat de legeringen gemaakt worden in vloeibare toestand en daarna afgekoeld worden, veroorzaakt de afname van de oplosbaarheid het ontstaan van deeltjes van verschillende samenstellingen. In het begin als de deeltjesgrootte enkele Angstroms is, voldoet het statistische model van Krafman en Wagner heel goed als benadering van de deeltje grootte verdeling. Myhr en Grong waren de eerste die het Krafman en Wagner model succesvol toegepast hebben bij Aluminium legeringen. Voor de deeltjes groei hebben ze een eenvoudige formule gegeven door Heckel toegepast. In deze aanpak wordt er vanuit gegaan dat het concentratie veld rond een deeltje voldoet aan een evenwicht, dat wil zeggen dat de tijdsafgeleide nul is.

Uit metallurgische observaties blijkt dat de spanning in een legering invloed heeft op de vorming van een deeltje. Wij proberen deze relatie te modelleren. De spanning en rek tensors zijn verbonden door een constitutieve wet, zoals de eenvoudige wet van Hooke als de verplaatsingen klein zijn. De lokale spanning beinvloedt de oplosbaarheid en de diffusie coefficient. De reden waarom dit belangrijk is, is dat bij een mechanische behandeling, in het bijzonder bij een hoge temperatuur (zoals warme extrusie), er ongewenste deeltjes kunnen ontstaan. Het doel is om een voorspelling te geven van de deeltjes verdeling en grootte op verschillende lokaties, zodat we de mechanische behandeling zou kunnen uitvoeren dat een optimaal resultaat ontstaat. In andere woorden er ontstaat een optimale kwaliteit van de legering.

Om deze voorspelling te verkrijgen, lossen we de instationaire vergelijking van de deeltjes grootte verdeling in combinatie met de kracht balans partiele differentiaalvergelijking. Voor de spanning-rek relatie gebruiken we een benaderende constitutieve wet, zo dat de partiele differentiaalvergelijking voor de lokale verplaatsingen opgelost kan worden. In de huidige aanpak kan de wet van Hooke niet langer toegepast worden omdat de legering te veel vervormd is. De spanning-rek relatie bevat niet-lineariteiten ten gevolge van de plasticiteit. Bovendien hangen de coefficienten af van de hoeveelheid opgeloste legeringselementen en de deeltjes dichtheid. Kortom de gekoppelde problemen van het statistisch model voor de deeltjesgrootte verdeling en de kracht balans vergelijkingen vormen een uitdaging om op te lossen.

Links een foto gesmolen staal en rechts een foto van een Aluminium legering
Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik