English
Model Risico voor Exotische aandelen opties
Frank Bervoets

Plaats van afstuderen:
Rabobank International
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht

start van afstuderen: februari 2006

De afstudeeropdracht is in september 2006 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Sinds april 1973 worden optiecontracten officieel verhandeld op de Chicago Board Options Exchange. Sindsdien is er veel onderzoek verricht naar het waarderen van deze opties. Hierbij gaat het om het waarderen van de huidige prijs en niet het voorspellen van toekomstige optieprijzen. Het eerste optie waarderingsmodel werd ge´ntroduceerd in 1973 door Fischer Black en Myron Scholes. In de loop der jaren kwam men erachter dat dit model nogal wat tekortkomingen had. Om deze reden zijn er verschillende andere modellen ontwikkeld die de tekortkomingen van Black-Scholes moesten verhelpen.

Al deze modellen zijn gespecificeerd aan de hand van een set onbekende parameters. De onbekende parameters kunnen worden bepaald door middel van calibratie. Calibreren is als volgt te beschrijven. Marktprijzen (de prijs op de aandelen- of optiebeurs) zijn bekend voor de zogenaamde vanilla opties. Dit zijn prijzen van standaardcontracten die op teletekst of internet te vinden zijn. Het calibreren van een model is de set van parameters zo kiezen dat het verschil tussen de modelwaarde en de marktwaarde minimaal is. M.a.w. als de vanilla optieprijzen tussen de verschillende gecalibreerde modellen worden vergeleken zullen die erg klein (verwaarloosbaar) zijn.

Nadat in 1973 voor het eerst werd gehandeld in opties, zijn opties heel erg populair geworden. Behalve dat de mate van handel in vanilla opties enorm is toegenomen, zijn er ook heel veel speciale optie contracten ontstaan. Deze optiecontracten worden ook wel exotische derivaten genoemd en worden niet verhandeld op een beurs, maar alleen tussen banken, verzekeringsmaatschappijen, etc. Ze worden ook wel Over-The-Counter (OTC) opties genoemd en er zijn geen marktprijzen van bekend. Het waarderen van deze opties gebeurd aan de hand van zo?n gecalibreerd model. Nu blijkt dat de verschillende modellen wel degelijk verschillende exotische optieprijzen geven.

Het doel van deze afstudeerstage is dan ook het vaststellen van het modelrisico voor exotische aandelen opties. Hierbij zullen eerst verschillende technieken worden ontwikkeld om deze exoten te waarderen. Vervolgens wordt er ingegaan op de wijze van calibreren. Waarna uiteindelijk het modelrisico kan worden bepaald.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik