English
Fourier Analyse van Iteratieve Methoden voor het Helmholtz Probleem

Student: Hanzhi Diao (COSSE student, double degree met KTH)

Dagelijks begeleider: Kees Vuik

Plaats van afstuderen: TU Delft
start van afstuderen: juni 2012

De afstudeeropdracht is in december 2012 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Zie het afstudeerverslag.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik