English
Modelering van de interactie tussen het micro-klimaat en de huid bij het verplaatsen van bedlegerige patienten
Thyrza Jagt


Dagelijks begeleider: Fred Vermolen

Plaats van afstuderen: TU Delft


start van afstuderen: januari 2014

In juni 2014 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in april 2015 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Inmobiele bedlegerige patienten zijn gevoelig voor huidverslechtering ten gevolge van vochtontwikkeling tussen de huid en matras. Deze vochtophoping ontstaat door zweetophoping of urine. De mechanische eigenschappen van de huid veranderen als gevolg van het nat worden van de huid, hierdoor stijgt ook de wrijving tussen de huis en het matras tijdens het verplaatsen van de patient voor de dagelijkse zorg. Dit mechanisme verhoogt de kans dat een oppervlakte-doorligwond ontstaat.

In dit onderzoek analyseren, gebruiken en verbeteren het fenomenologische model van Gefen voor de simulatie van het micro-klimaat bij het grensvlak van huid en matras. Dit model omvat een koppeling tussen de hoeveelheid vocht en omgevingstemperatuur, en verhoging van de contactdruk. Verder bekijken en gebruiken we een eindige elementen model voor het mechanische evenwicht van de interactie tussen de huid en het matras waarin we ook de subcutis meenemen. Deze koppeling geeft aanleiding tot een contactprobleem waarin het contactoppervlak tussen huid en matras bepaald moet worden. In dit werk leggen we de nadruk op het samensmelten van de modellen waarin we beogen de waarschijnlijkheid van het ontwikkelen van een doorligwond naar aanleiding van het verplaatsen van de patient in de loop van de tijd te voorspellen. Dit wordt gedaan middels de eindige elementenmethode voor het weefsel en het matras. Als een uitvoerparameter is de schuifspanning van belang om de kans te schatten dat de huid schade ondervindt. Omdat de mechanische eigenschappen van de huid veranderlijk zijn met bloodstelling aan vocht zal de huid verslechteren in de loop van de tijd. In deze studie doelen we op een koppeling tussen het micro-klimaat en het mechanische evenwicht die bestaat uit een contactprobleem. Verder gedraagt huid zich anders dan harde materialen en daarom zal de wet van Hooke waarschijnlijk niet toepasbaar zijn voor de modelering.Figuur 1: Ziekenhuisbed


Figuur 2: Doorligwond


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik