English
Iteratieve solvers voor de CFD-code X-stream
Eline Jonkers

Plaats van afstuderen:
TNO Industrie en Techniek
Stieltjesweg 1 (Postbus 155)
2600 AD Delft
start van afstuderen: april 2005

In augustus 2005 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in februari 2006 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Process Modeling and Control is een afdeling van TNO Science and Industry die zich o.a. bezig houdt met warmte- en stoftransport. Voor de glasindustrie is een groot CFD simulatie pakket ontwikkeld genaamd X-stream. Hiermee worden stromingen gesimuleerd in glasovens. De gebruikte vergelijkingen zijn: de incompressibele Navier-Stokes vergelijkingen, de energie vergelijking en andere vergelijkingen, die gebruikt worden in modellen gerelateerd aan het proces van het smelten van glas. Deze vergelijkingen zijn gediscretiseerd met de Eindige Volume Methode (EVM) op een 'collocated' grid.

Glasoven
Binnen X-stream wordt gebruik gemaakt van een domein decompositie (DD) aanpak. Een DD algoritme is een iteratieve methode waarin het domein opgedeeld is in subdomeinen (blokken) waarin de vergelijkingen opgelost worden. In X-stream wordt een additieve Schwarz DD methode gebruikt met minimale overlap en onnauwkeurig oplossen van het subdomein probleem. Verschillende vergelijkingen op verschillende subdomeinen kunnen opgelost worden en lokale gridverfijning is mogelijk in elk subdomein. Het DD algoritme kan binnen X-stream parallel uitgevoerd worden.

Model van een glasoven


Het oplossen van de incompressibele Navier-Stokes vergelijkingen kost veel tijd omdat de vergelijkingen niet-lineair zijn. In X-stream wordt de Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations (SIMPLE) methode gebruikt voor de oplossing van het gekoppelde niet-lineaire stelsel vergelijkingen. SIMPLE is een iteratie proces waarbij het stelsel opgesplitst wordt in lineaire sub-stelsels voor de diverse grootheden. Met een DD aanpak bevatten deze systemen koppelingen tussen de verschillende subdomeinen. In elke SIMPLE iteratie worden de stelsels voor de druk en de snelheid opgelost met de Schwarz methode. We noemen dit de Schwarz in de SIMPLE methode.

Het doel van het afstudeerproject is om ervaring te krijgen met het algoritme zoals dit in X-stream gebruikt wordt voor het oplossen van de incompressibele Navier-Stokes vergelijkingen. Daarna zullen er verbeteringen aangebracht worden. Deflatie zal bestudeerd worden en er zal onderzoek gedaan worden om te zien voor welke problemen Deflatie niet goed werkt in X-stream. Daarna zal de GCR-SIMPLE (SIMPLE versneld met de GCR Krylov methode) geimplementeerd en getest worden.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik