English
Snelle solvers voor de ondiep water vergelijkingen

Femke Kessels

Plaats van afstuderen:
VORtech Computing
Martinus Nijhofflaan 2/20
2624 ES Delft

start van afstuderen: oktober 2006

In januari 2007 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in juni 2007 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Watermanagement is erg belangrijk in een dichtbevolkt land met veel rivieren zoals in Nederland. Onderhoud en verbetering van de dijken, en rivierbeddingen enz. moeten de voortdurende aandacht hebben. In het ontwerp van deze dijken en rivierbeddingen wordt software gebruikt om de water stroming en hoogte te voorspellen.

Rijkswaterstaat is een Nederlandse Instituut dat hier voor is opgezet. VORtech Computing ontwikkelt software, die gebruikt wordt bij deze noodzakelijke berekeningen. Dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij VORtech, hetwelk een ingenieurs en software bedrijf is met veel wiskundige expertise.

WAQUA is een software pakket dat ontwikkeld is door Rijkswaterstaat en andere bedrijven om de water stroming in rivieren, zeeen en oceanen te voorspellen. WAQUA gebruikt de twee dimensionale ondiep water vergelijkingen om de stroomsnelheid en de water hoogte te voorspellen als functie van de tijd. Een van de nadelen van WAQUA is, de grote rekentijd, die nodig is om een oplossing te bepalen. De is in het bijzonder een nadeel als men alleen geinteresseerd is in de stationaire oplossing en niet in de tijdsafhankelijke oplossing.

Voor dit doel is QuickFlow ontwikkeld. QuickFlow is een programma dat bedoeld is om de ondiep water vergelijkingen op te lossen voor rivieren in Nederland. Het doel is om snel de stationaire oplossing te vinden als er een aanpassing gedaan is, zoals het ophogen van een dijk of een verandering in de bodem.

Op dit moment kan QuickFlow oplossingen vinden, die veel lijken op de oplossingen, die berekend zijn met WAQUA voor eenvoudige problemen, zoals een stuk van de rivier met een eenvoudige geometrie. Er zijn echter problemen met een ingewikkelde geometrie, bijvoorbeeld als delen van het rivier bed droogvallen, die niet zo goed op te lossen zijn met QuickFlow. In dit onderzoek wordt gekeken of QuickFlow op dit punt verbeterd kan worden.

Satelliet opname van het gemodelleerde gedeelte van de rivier de LekLek, de stationaire oplossing berekend met QuickFlowContact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik