English
Ontwikkeling van een deflatie gebaseerde oplosmethode voor 3D drukvergelijkingen in olie reservoir berekeningen
Joost van der Linden
Video van de stage, die Joost uitgevoerd heeft bij IBM in New York.

Dagelijks begeleider: Kees Vuik

Plaats van afstuderen:
Schlumberger Abingdon Technology Center
Lambourn Court, Wyndyke Furlong
Abingdon Business Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14 1UJ
United Kingdom

Dagelijks begeleider Schlumberger: Tom Jonsthovel

start van afstuderen: april 2013

De afstudeeropdracht is in december 2013 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

In reservoir simulaties voorspellen we het winnen van gas en olie door het bepalen van de vloeistofstroming in poreuze media.

Intersect (IX) is the volgende generatie reservoir simulator ontwikkeld binnen een joint venture van Schlumberger en Chevron. Het hoofdontwikkelteam is gevestigd in het Abingdon Technology Center (AbTC), UK.

De tijdsafhankelijke, niet-lineaire vergelijkingen die de reservoir simulatie beschrijven worden gediscretiseerd met de Eindige Volume method en opgelost met de Newton-Raphson methode en een impliciete tijdsintegratie. In elke stap van de Newton-Raphson methode bepalen we de afgeleiden van de niet-lineaire reservoir simulatie vergelijkingen en lossen het bijbehorende lineaire stelsel op. Bij deze simulatie gebruiken we N cellen, waarbij er N x l onbekenden zijn, met l onbekenden per cel. Dit zijn de druk, water (en gas) saturatie en de molfracties. In dit project beschouwen we alleen isotherme gevallen; de temperatuur is dus constant.

Twee belangrijke eigenschappen beinvloeden de rekentijd voor het evalueren van deze vergelijkingen. Voor heterogene media en grote verschillen in vloeistof eigenschappen zien we grote sprongen in de coefficienten in deze matrices van de bijbehorende lineaire stelsels. Bovendien zijn de stelsels erg groot voor grote en/of fijne grids. Beide punten kunnen leiden tot slecht gestelde lineaire stelsels die moeilijk zijn om op te lossen.

Het doel van dit project is onderzoeken wat het effect is van een deflatie gebaseerde preconditioner voor het iteratief oplossen van de 3D druk vergelijkingen. Dit zou gedaan kunnen worden door het toevoegen van deflatie aan FGMRES. Een belangrijk aspect is de constructie van de goede deflatie vektoren. Deze kunnen of gebaseerd zijn op de fysica of afkomstig zijn van een algebraische aanpak.Resultaten van een reservoir simulatie


Indruk van een oliestroming in een reservoir

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik