English
Stroming van gas in een (lekkende) leiding
Eline Persoon

Plaats van afstuderen:
Gasunie Engineering & Technology
Energieweg 17
9743 AN Groningen

start van afstuderen: november 2005

In april 2006 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in november 2006 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Het goed beschrijven van aardgas door pijpleidingen is voor de Gasunie van groot belang. De stroming van een gas kan beschreven worden door de wet van behoud van impuls en de wet van behoud van massa. Hierbij wordt een een-dimenionale beschrijving genomen, waarbij de wrijving aan de wand gemodelleerd wordt met behulp van een wrijvingsfactor. Deze vergelijkingen kunnen opgelost worden met een numerieke methode. Als er in een leiding een lek of breuk optreedt, dan wordt er een formule gebruikt voor het bepalen van het debiet van het weglekkende gas.

Het doel van dit afstudeeronderzoek is:

Gasleidingen in NederlandAanleg van een nieuwe leiding, BBL company


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik