English
Dijken bouwen door poepende bacterien

Miranda van Wijngaarden-van Rossum

Plaats van afstuderen:
GeoDelft
Stieltjesweg 2
2628 CK Delft

start van afstuderen: september 2007

In februari 2008 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven. Presentatie bij NWO Bessensap Nemo, Amsterdam, Mei 26, 2008.

De afstudeeropdracht is in augustus 2008 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Voor zware bouwprojecten is een stevige ondergrond nodig. In een aantal gebieden in Nederland bestaat de ondergrond uit zand. De mensheid weet al sinds lange tijd dat het bouwen op los zand onverstandig is omdat het geen fundament geeft. In de ondergrond vindt formatie van zandstenen plaats door micro-organismen. Deze microben lijmen als het ware losse zandkorrels aan elkaar door de vorming van calciet. Dit verschijnsel neemt in de natuur vele eeuwen in beslag doordat de voedingsstoffen voor deze microben niet in ruime mate aanwezig zijn in locaties diep in de ondergrond. Het idee is om bacterien met voedingsstoffen te injecteren in de ondergrond. De ruime aanwezigheid van voedingsstoffen (een soort suiker) zorgt voor een versnelling van het proces waardoor er een stevige ondergrond ontstaat van zandsteen. Deze ondergrond heeft dan een cementachtige structuur. Een andere toepassing is het maken van 'bio-dijken', waarin deze bacterien met voedingsstoffen worden ingezet voor dijkversteviging. Dijkversteviging en verhoging is noodzakelijk in Nederland.

In dit project zullen we het injecteren van deze microben en voedingsstoffen modelleren. Verder zullen we stilstaan bij het consumptieproces van de voedingsstoffen door de bacterien. Het injecteren geschiedt door inspuiting van water met deze microben en voedingsstoffen onder hoge druk. Hier zal de convectie-diffusie vergelijking opgelost worden om dit transport te modelleren. Verder zullen de bacteriele productie van calciet (CaCO$_3$) en transport worden beschreven als een reactie-transport vergelijking. Een wiskundig model zal moeten geconstrueerd. Het model zal dan een stelsel convectie-diffusie-reactie vergelijkingen omvatten met de juiste randvoorwaarden. De stroming zal convectie-gedomineerd zijn en dus zullen er adequate rekentechnieken in de eindige elementen methode toegepast moeten worden om niet-fysische oscillaties te voorkomen. De verdere reactie-termen leveren interessante aspecten op voor de tijdsintegratie. Het probleem zou mogelijk zeer stijf kunnen zijn, zodat er goed nagedacht moet worden over de te gebruiken tijdsintegratie methode.Zandsteen formatieSEM foto van calciet neerslag door de bacterie Myxococcus xanthusContact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik