English
Robuuste Algoritme voor Discrete Tomografie
Frank Tabak

Dagelijks begeleider: Martin van Gijzen
Begeleider CWI: Joost Batenburg

Plaats van afstuderen: CWI
Science Park 123
1098XG Amsterdam

start van afstuderen: februari 2012

In juni 2012 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven. Voor de werking van het algoritme zie de volgende video's: blob_hole en shapes.avi.

De afstudeeropdracht is in november 2012 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Tomografie methoden richten zich op het reconstrueren van objecten vanuit meerdere projecties die verkregen zijn door, bijvoorbeeld, Rontgenstraling door het object te sturen. Toepassing van deze methoden zijn onder andere radiologie (CT-, MRI- en PET scans), geofysica en materiaalkunde. Het tomografie probleem kan geformuleerd worden als een stelsel lineaire vergelijkingen. Helaas is dit stelsel in het algemeen niet symmetrisch of positief (semi)definiet en niet van volledige rang.

In materiaalkunde heeft men vaak te maken met erg kleine objecten (zoals kristallen of nano-structuren) die bestaan uit 1 of een klein aantal verschillende materialen, elk met een eigen dichtheid. Het scannen van deze kleine objecten kan schade toebrengen aan de structuur en dus kan men slechts een klein aantal projecties maken. Gelukkig kan men voorkennis over het object gebruiken om een reconstructie van het originele object te vinden. Hoe men deze reconstructie vindt wordt onderzocht door het vakgebied van Discrete Tomografie (DT).

Met elke soort tomografie, en dus ook in DT, heeft men te maken met ruis in de metingen. Door deze ruis wordt het reconstructie proces lastiger omdat het stelsel vergelijkingen inconsistent wordt. Het DART (Discrete Algebraic Reconstruction Method) algoritme is ontwikkeld om DT problemen op te lossen. Dit algoritme gaat nu nog op een erg heuristische manier om met de ruis. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe het probleem geregulariseerd kan worden zodanig dat er op een effici?ntere en robuustere manier met ruis omgegaan wordt.Links: Het originele beeld (256 bij 256 pixels) wat gescand is met 5 projectiehoeken. Rechts: De reconstructie van het object vanuit de projecties. Het aantal verkeerd gereconstrueerde pixels is 21.


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik