Solvers voor de CFD-code X-stream ( figuren)
Abdelaziz Uasghiri

Plaats van afstuderen:
TNO Technisch Physische Dienst
Stieltjesweg 1 (Postbus 155)
2600 AD Delft
start van afstuderen: maart 2000

In juli 2000 is de scriptie verschenen. De afstudeeropdracht is in december 2000 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Proces Fysica (PF) is een afdeling van TNO-TPD die zich o.a. bezig houdt met warmte- en stoftransport, een toepassing is b.v. stromingen in glasovens. Om dit te simuleren is een software pakket WISH3D ontwikkeld. Hierin zijn diverse vergelijkingen, die nodig zijn om het fysisch gedrag te beschrijven, gediscretiseerd met de Eindige Volume Methode (EVM) op een 'staggered' grid.

De Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations (SIMPLE) methode zorgt voor een oplossing van het gekoppelde niet-lineaire stelsel vergelijkingen. SIMPLE is een iteratie proces waarbij het stelsel opgesplitst wordt in lineaire sub-stelsels voor de diverse grootheden. Deze stelsels moeten worden opgelost in elke SIMPLE iteratie. Hierdoor is een SIMPLE iteratie tijdrovend. Het doel van het onderzoek is het versnellen van de solver. Gedacht kan worden aan betere preconditioneringen of multi-grid methoden.

Hieronder staan een aantal figuren uit het afstudeerverslag.


De oplossingsprocedure van X-stream
Een niet-orthogonaal controle volume
Het convergentiegedrag van de druk met SIMPLE-SG, SIMPLE-PG en Full Multi Grid voor Re = 1000
De contourplot van de snelheidscomponent v op x = 0.5 voor Re = 1000
De stroomlijnen op de dwarsdoorsnede x = 0.5 voor Re = 1000


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik

Laatst aangepast op 08-01-2001 door Kees Vuik