English
AMG methoden voor 3D drukvergelijkingen in olie reservoir berekeningen
Lisa Wobbes


Dagelijks begeleider: Domenico Lahaye

Plaats van afstuderen:
Schlumberger Abingdon Technology Center
Lambourn Court, Wyndyke Furlong
Abingdon Business Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14 1UJ
United Kingdom

Dagelijks begeleiders Schlumberger: Tom Jonsthovel en Alex Lukyanov

start van afstuderen: November 2013

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

In hydrocarbon reservoir simulatie bestaan de partiele differentiaalvergelijkingen, die de stroming beschrijven uit parabolische en hyperbolische vergelijkingen. De resulterende lineaire stelsels worden opgelost via GMRES gepreconditioneerd met de CPR preconditioner. De belangrijkste stap in de CPR preconditioner is de benadering van het parabolische drukveld. In het te bestuderen reservoir simulator wordt het drukveld benaderd door een V-cycle van het klassieke AMG algorithme met standaard coarsening. Voor veel echte problemen is de schaalbaarheid van de AMG methode echter slecht.

In dit project onderzoeken we alternatieven van de klassieke AMG methode door gebruik van aggressive coarsening technieken. We vergelijken SAMG voor verschillende grote simulaties. Door de aggressive coarsening wordt de algebraische en geometrische complexiteit lager. Dit leidt echter wel tot een tragere convergentie en een toename van de simulatie tijd. De numerieke resultaten zullen geanalyseerd worden en nieuwe strategieen zullen onderzocht worden om de schaalbaarheid te verbeteren door het gebruik van geavanceerde (aggressive) coarsening techniques.Resultaten van een reservoir simulatie


Indruk van een oliestroming in een reservoir
           

De structuur van de grofroosteroperatoren, links voor het 2250 probleem en rechts voor het 348809 probleem


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik