English
Onderzoek naar instationaire viscous-inviscid interactie schemas
Boyi Ye (COSSE student, double degree met TU Berlin)

Dagelijks begeleider: Duncan van der Heul

Plaats van afstuderen:
ECN
Westerduinweg 3
1755 LE Petten

Dagelijks begeleider ECN: Huseyin Ozdemir

start van afstuderen: november 2013

De afstudeeropdracht is in mei 2015 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik