English
Betrouwbaarheid van gesimuleerde hoogwaterstanden ( figuren)
Peterjan Broomans

Plaats van afstuderen:
WL | delft hydraulics
Rotterdamseweg 185
2629 HD Delft
start van afstuderen: maart 2002

In juni 2002 is de scriptie verschenen. De afstudeeropdracht is in februari 2003 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Grote delen van Nederland worden beschermd door dijken tegen overstroming door rivierwater of zeewater. Deze bescherming moet voortdurend onderhouden worden en aangepast worden. Redenen hiervoor zijn: toename van de hoogte van de waterspiegel, terugkeer naar milieu-vriendelijke bescherming, veranderende waterstromen etc.

Voordat er aanpassingen gedaan worden is het van belang om te weten wat de gevolgen van aanpassingen zullen zijn. Vroeger werd dit vaak onderzocht door het gebied op schaal na te bouwen en de stromingen en hoogwaterstanden te meten. Tegenwoordig worden de hoogwaterstanden en stromingen vaak voorspeld met behulp van Computational Fluid Dynamics pakketten. Deze voorspellingen kosten minder geld en zijn eenvoudiger aan te passen voor andere situaties.

Uiteraard hangen de voorspellingen af van de termen, die in de wiskundige modellen meegenomen worden. Echter ook de keuzen bij de discretisatie kunnen van invloed zijn op de voorspelde hoogwaterstanden. Het doel van deze opdracht is om deze invloeden in kaart te brengen en zo mogelijk te schatten hoe groot de veranderingen kunnen zijn in de hoogwaterstanden. De belangen hierbij zijn erg groot. Een te lage voorspelling van een hoogwaterstand kan leiden tot een overstroming (figuur 1), terwijl een te hoge voorspelling leidt tot een kostbare aanpassing van de dijken (figuur 2).Figuur 1: een mogelijk gevolg van een te lage voorspelling van de hoogwaterstand

Figuur 2: een mogelijk gevolg van een te hoge voorspelling van de hoogwaterstand

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik

Laatst aangepast op 03-03-2003 door Kees Vuik