English
Isogeometric Analysis for Compressible Flows with Application in Turbomachinery
Andrzej Jaeschke (COSSE student, double degree met TU Berlin)

Dagelijks begeleider: Matthias Moller

Plaats van afstuderen: TU Delft

start van afstuderen: november 2014

De afstudeeropdracht is in augustus 2015 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Project beschrijving

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik