English
Numerieke Methoden voor Differential Algebraic Equations
Kristin Steinberg (COSSE student, double degree met TU Berlin)

Dagelijks begeleider: Kees Vuik

Plaats van afstuderen:
DotX Control Solutions
James Wattstraat 23
1817 DC Alkmaar

Dagelijks begeleider DotX Control Solutions: Jan Schuurmans

start van afstuderen: oktober 2013

De afstudeeropdracht is in februari 2015 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Project beschrijving (Engels)

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik