English
Het modelleren van warmte transport in grondwater

Jeroen Wille

Dagelijks begeleider: Fred Vermolen en Jennifer Ryan
Plaats van afstuderen:
Technische Universiteit Delft

start van afstuderen: November 2008

In maart 2009 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in juni 2009 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Omdat het verwarmen en koelen van grote gebouwen er veel energie kost wordt er gezocht naar alternatieven, die efficienter zijn. Een nieuwe techniek, die op dit moment gebruikt wordt bij het EWI gebouw is gebaseerd op het ondergronds opslaan van warm en koud water. Het principe is uitgelegd in Figuur 1, waar een reservoir met koud en warm water is geschetst. Dit reservoir wordt afgescheiden van andere lagen, door een slecht doorlatende laag klei, die ongeveer 10 meter dik is. Het reservoir zelf bestaat uit korreltjes silicium. De uitwisseling tussen het gebouw en het reservoir gebeurt via pompen (Zie Figuur 1).


Figuur 1: Schets van het reservoir van koud en warm water. De situatie in de zomer is hier afgebeeld.


Gedurende de zomer wordt warm water uit het gebouw geinjecteerd in het reservoir. De warmte van dit water kan tijdens de winter weer gebruikt worden om het gebouw te verwarmen.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik