English
Het ontwikkelen van een snelle (fast-time) solver voor grote sparse matrices voor MARIN

Elwin van 't Wout

Plaats van afstuderen:
MARIN
Haagsteeg 2
6708 PM Wageningen

start van afstuderen: November 2008

In februari 2009 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in augustus 2009 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Verder is het onderzoek opgenomen in het boek European Success Stories in Industrial Mathematics.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) levert scheepssimulatoren waarop een verscheidenheid aan maritieme operaties kan worden uitgevoerd voor vrijwel elk schip en elk type aandrijving. Het huidige model voor het berekenen van het golfveld is gebaseerd om golfspectra, die door middel van Fourier transformaties in tijdsignalen worden omgezet. Voordeel hiervan is dat het deterministisch is in tijd en plaats en daardoor eenvoudig te implementeren op gedistribueerde simulatiesystemen. Nadeel is dat het niet interactief is, dwz diffractie, reflectie, refractie of diepte-afhankelijkheid wordt niet meegenomen. Ook vanuit het perspectief van golfvisualisatie is dit model beperkt. Visualisatiemodellen die deze beperking niet hebben (in bijv. Waterworld, Titanic, Perfect Storm), zijn helaas vanuit fysisch oogpunt niet realistisch.

MARIN wil daarom, bij het visualiseren van het golfveld, het zogenoemde Variational Boussinesq Model gebruiken. Dit fysisch-realistische, interactieve model voorziet wel in interactie met objecten, diffractie, reflectie etc. Op dit moment is het mogelijk het golfveld op een klein gebied van 500m bij 500m (10000 punten) real-time uit te rekenen. Het is echter de bedoeling dit uit te breiden naar een gebied van 5km bij 5km of zelfs een factor 100 groter, waarbij het real-time aspect behouden blijft.

Onderdeel van het Variational Boussinesq Model is een CG sparse matrix solver. Het doel van deze opdracht is de huidige solver te versnellen dan wel een andere (super)snelle solver te ontwikkelen voor dit soort grote matrices. Er kan hierbij gedacht worden aan verschillende mogelijkheden, zoals een parallelle iteratieve CG methode, een Box Multi-grid methode of implementatie van de solver op de grafische kaart middels CUDA. CUDA.

Lokatie Het onderzoek zal gedaan worden bij het MARIN in Wageningen. Het MARIN is een onafhankelijk en innovatief dienstverlenend instituut waar al meer dan 75 jaar onderzoek wordt gedaan op het gebied van scheepsbouw en scheepvaart. Dit wordt enerzijds gedaan door modelproeven en anderzijds door computersimulaties. Op dit gebied is MARIN een van de meest toonaangevende instellingen ter wereld.


Hierboven zie je de progressie van een puntvormige van links komende golf in een klein gebied, met een ondiepte (linksonder), een haventje (rechtsonder) en een strandje (rechtsboven).

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik